Metoda DISC a její aplikace v praxi

Otevřený kurz se pořádá pod záštitou Consult Point (člen Group Point M2K s.r.o.) ve spolupráci s projektem DISC Academy.

Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí ověřeného nástroje – Metody DISC. Tato metoda je oproti jiným přístupům pozitivní, jednoduchá a snadno použitelná v praxi. Díky Metodě DISC porozumí účastníci lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Na základě tohoto poznání zdokonalí sebeprezentaci a zefektivní sebeprosazení v komunikaci.

Obsah kurzu:

 • Úvod, seznámení s organizací a programem kurzu;
 • Tři základní pravidla „P“ na úvod; Vztahy a jejich vliv na úspěch;
 • Tři kroky „P“ k efektivní aplikaci Metody DISC do praxe;
 • Pochopit sebe i druhé – vysvětlení modelu lidského chování podle Metody DISC;
 • Poznat typ osobnosti, styl chování či roli podle Metody DISC v praxi (Trychtýřová metoda);
 • Komunikační styly jednotlivých povahových typů DISC;
 • Tipy pro efektivní komunikaci s jednotlivými typy DISC;
 • Řešení konfliktů podle osobnostních typů DISC
 • Využití povahových typů Metody DISC při budování týmu;
 • Metoda DISC a její využití ve firemní praxi.

Přínos kurzu:

 • sebepoznání a poznání druhých – jednoduše, pozitivně a prakticky
 • zefektivnění komunikace s druhými
 • zvýšení produktivity ve vzájemné spolupráci
 • snížení a předcházení konfliktů
 • zvýšení úspěšnosti při budování a motivování týmu
 • získání základu pro další rozvoj manažerských i obchodních dovedností
 •  

Určeno pro:

 • manažery pracovních týmů
 • personalisty
 • projektové manažery
 • obchodníky
 • podnikatele a jednatele společností

Styl vedení kurzu:

Kurz je veden interaktivní formou s principy zážitkové andragogiky. Je prokládán teoretickými informacemi, které jsou následně fixovány na příkladech z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové typy DISC, vzájemné sebepoznání metodou semafor, jak efektivně poznat různé povahové profily v praxi při situačním využití Metody DISC, aj.).

REFERENCE

Ing. Anet PodráskáRegionální manažerka marketingu ve společnosti SRORYOUS
Read More
Školení proběhlo přátelskou formou! Jsem nadšená, jak jednoduchá Metoda DISC je a velmi se těším, až ji budu moci aplikovat do praxe! Tento kurz bych doporučila všem, kteří se zajímají o osobní rozvoj a v praxi potřebují efektivně komunikovat.
Ing. Stanislav MalýPoradce v oblasti gastronomie
Read More
S metodou DISC jsem se setkal poprvé a z kurzu si odnáším zajímavé postřehy na moderní pojetí typů osobností a jejich praktické využití v pracovním a osobním životě. Byl jsem velice překvapen, jak je metoda DISC jednoduchá, srozumitelná a jak funguje. Vřele doporučuji tento kurz všem, kteří mají zájem o osobnostní rozvoj.
Martin KořínekServisní technik plynových kotlů
Read More
Z kurzu si odnáším mnoho informací o metodě DISC a její použití v praxi. Na základě znalostí, které jsem na kurzu získal, bude teď pro mne jednodušší komunikovat s lidmi v pracovním i osobním životě. A také lépe zvládat krizové situace.
Previous
Next

TERMÍN A CENA

Termín, čas konání a místo kurzu:

Bude upřesněno

Přednáší:

Cena kurzu:

3 900,- Kč /osoba bez DPH

Cena kurzu včetně DPH činí 4 719,- Kč.

Maximální počet účastníků kurzu je 10 osob.

Kurzovné zahrnuje jak vlastní účast na kurzu, tak celobarevné studijní materiály a psací pomůcky, dále vypracování profesionální analýzy se zpětnou vazbou, nástroje na fixaci metody DISC do praxe a celodenní občerstvení.

 

lektor, trenér, kouč
Koordinátor projektu DISC Academy

 

Úhrada: platbu poukažte nejpozději do 3 pracovních dnů před konáním kurzu převodním příkazem na účet č.: 280652141/0300, ČSOB
Daňový doklad: datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání kurzu

Prezence: Probíhá 30 minut před zahájením kurzu.

Pořádající organizace si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci budou v případě jakékoli změny včas informováni.

V případě potřeby nás kontaktujte na telefonním čísle 724 309 419 .

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

  Jméno a příjmení

  Název firmy

  Adresa firmy

  IČ firmy

  DIČ firmy

  Telefon

  E-mail

  Počet učastníků kurzu z vaší firmy

  Místo kurzu

  Odesláním přihlášky souhlasíte se všeobecnými podmínkami.